Saç Ekimi

FUE ile Saç Ekimi
Dünyada ve Türkiye’de uygulanan son saç ekimi tekniği olan FUE (Follicular Unit Extraction) hem saçı alırken hem de alınan saçı ekerken doğal sonuçlar üreten bir saç ekimi işlemidir. FUE ile tüm saç ekimi işlemlerinde olduğu gibi saçlı bölgeden alınan canlı saç köklerinin tek tek başın saçsız bölgesine transferinin gerçekleştirilmesi işlemidir.

Saç ekiminde uygulanan diğer teknik olan FUT yönteminden farklı olarak bu yöntemde foliküler üniteler(greftler) doğrudan derinin kök seviyesinden çıkarılır. FUE’de donör yani verici alanda neşter kullanılmaz, dikiş atılmaz ve köklerin alındığı bölgede herhangi bir iz kalmaz. Hastaya hiçbir komplikasyon yaratmadan, günlük yaşamından alıkoymadan saçsızlık sorunu çekenleri yeniden saçlarına kavuşturur. FUE ve FUT tekniklerinde gretleri çıkarma yöntemleri farklıyken elde edilen köklerin yeni yerlerine yerleştirilmesi tamamen aynıdır. Saç dökülmesi problemi 18 yaşından itibaren her dokuz erkekten birinde saçların tamamen kaybedilmesi olarak görülür. Saç dökülmesi, tüm erkeklerde en azından saçların seyrelmesi olarak görülmektedir. Kişiyi hem fiziksel hem de ruhsal olarak etkileyen bir sorundur.

FUE Tekniğinin Avantajları
* FUT’a göre daha az ağrılı bir yöntemdir.
* İyileşme süreci daha hızlıdır.
* Doğal saçlardan hiçbir farklılık arz etmez.
* Hissizlik söz konusu değildir. Nadiren olsa da minimaldir.
* Ensede gerginlik kesinlikle yoktur.
* Hasta memnuniyeti en üst seviyededir.

Saç Ekimi Kimlere Yapılır?
18 yaş üzerindeki andro genetik allopesi ( Testesteron hormonunun etkisiyle oluşan saç dökülmesi), çevresel etkenlere ve strese bağlı saç dökülmelerinde şayet ilaç tedavisine cevap vermiyor. Alın ve tepe bölgesinde hızla dökülme devam ediyor ise en ideal tedavi yöntemi saç ekimidir.
18- 55 yaş arası uygun greft sayısına sahip hastalarda iyi sonuçlar alınır.

Saç Ekimi Nasıl Uygulanır?
FUE Yöntemiyle Saç Ekimi 4 Evreden Oluşur:

Birinci Evre:
Uygun greft sayısının alınacağı bölgelerin tespiti. Kafatası arka kısmı (Ense bölgesi) ile kulak üstünden enseye doğru uzanan bölge.

İkinci Evre:
* Köklerin Manuel Olarak Alımı:
Bu yöntem ense bölgesi zayıf olan hastalarda uygulanır. Amaç daha fazla kök alabilmektir. Bu yöntemle 3000-3500 kök (greft) alınabilir. Ancak daha fazla emek sarf etmek gerekir.

* Mikromotor Kök Alımı Yöntemi:
Kök alımı son derece hızlıdır. Motor düşük devirde çalıştırılırsa çıkartılan greftlerde(kök) daha sağlıklı olur. Ortalama 2500-3000 greft alınabilir.

Üçüncü Evre:
Ekimin yapılacağı bölgenin net tespiti ve kanal açma işlemi.Kişinin saçı ekildikten sonra görüntüsünün doğal olabilmesi için ekimin yapılacağı bölgenin çok iyi belirlenmesi gerekir.Özellikle alın çizgisi ve şakakların simetrik olarak çizilmesi ve tek bir çizgi halinde olmamasına dikkat edilmelidir. Açılan kanalların da alınan greftlerin büyüklüğüne uygun olması ve doğal görüntüyü sağlayacak açıyı vererek açılması önem arz eder.

Dördüncü Evre:
Alınan greftlerin düzgün bir biçimde ayıklanarak uygun greftlerin uygun bölgelere travmatize etmeden yerleştirilmesi evresidir.

Saç Ekimini Olumsuz Etkileyen Faktörler?
* Sigara kullanımı
* Alkol kullanımı
* Çevre kirliliği
* Hormonal etkenler (Testesteron ve Tiroid Hormonu)
* Ekim sonrası dikkatsiz davranmak ve hijyenin bozulması

Saç Ekimi Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadardır?
Ekilen saçların kökleri ekimden 1 ay sonra tutar fakat uçlarını döker. Kişi eski halini alır. Köklerin tutması kuluçka dediğimiz dönemden sonra başlar, yani 3-3,5 ay sonra saçlar yavaş yavaş çıkmaya başlar, 4,5 ayda saçlar iyice hareketlenir. 7. ayda çoğu saç çıkmış olur fakat asıl sonucu tam 1 yıl sonra alırız. Kişi artık saçını istediği gibi kullanabilir; keser, tarar, boyayabilir.

Saç Ekiminin Yararları Nelerdir?
* Ekim sırasında zayıflayan saç kökleri ekim ile birlikte kanlanmanın arttığı saçlı deride daha iyi beslenerek güçlenir.
* Psikososyal açıdan kişinin özgüveni artar. Dolayısıyla her konuda başarısı tetiklenir.
* Kişi kendisi ile barışık hale gelir.
* Görsel anlamda daha genç bir görüntüye kavuşur.

Özellikle genç yaşlarda saç ekimi, ekim için alınacak greftlerin hem daha fazla olmasını sağlar hem de ileriki yaşlarda birkaç seans daha uygulanması gerektiğinde yeterli greft alımını kolaylaştırır.

Cerrahi operasyonlara hazır olmayan hastalarımızın, medikal estetik taleplerini karşılarken en önemli amacımız doğal görünümü ve bu görünümün devamını sağlamaktır.